Co je tchoukball

Tchoukball je míčová hra, která využívá prvků házené, volejbalu a baskické peloty.Tchoukball, to je hra spojující rychlou akci útočníků a obránců, myšlení a cit pro hru, partnerství a spolupráci v duchu fair-play. Jde o poměrně nový sport, který vznikl v 70. letech ve Švýcarsku jako reakce na klasické kontaktní míčové hry (jako je basketball či házená), při kterých docházelo k častým zraněním hráčů. Snahou bylo vytvořit sport, který bude stejně dynamický a rychlý jako tyto již tradiční sporty, ale jeho pravidla a koncepce eliminují zranění, ke kterým při kontaktů hráčů a rychlých akcích obvykle ve sportu dochází.

Tchoukball tak byl vyvinut jako tzv. bezkontaktní sport, kdy pravidla této hry prakticky neumožňují střet hráčů. U klasických kontaktních her dochází k úzkému kontaktu hráčů při boji o míč, střelbě a hledání si výhodných pozic pro další herní činnosti, v tchoukballu však k ničemu takovému docházet nemůže, přestože ve hře jde o klasické postavení dvou týmů v pozicích obránců a útočníků. Pravidla totiž striktně zakazují jakékoliv chytání míčů při přihrávkách spoluhráčů hráčem druhého družstva, jakékoliv osobní ataky či bránění.

Jedním ze základních prvků tchoukballu jsou dvě odrazové konstrukce (nakloněné trampolínky) umístěné na obou koncových stranách hřiště, které slouží k odrážení míče. Cílem hry tak je, aby útočící družstvo, potažmo jeho hráč, vystřelil míč na odrazovou konstrukci tak, aby míč dopadl zpět do hřiště a nebyl zachycen bránícím týmem. Pokud se útočníkovi toto podaří, družstvo získává bod. Pokud však správně odražený míč zachytí soupeř, okamžitě se mění postavení bránícího týmu na tým útočící a hráči tohoto týmu mohou ihned zahájit útok, resp. opět střelbu na odrazovou konstrukci. Předtím útočící tým naopak nyní brání a snaží se míč získat zpět do svého držení (avšak vždy až po odrazu míče od odrazové konstrukce) a zabránit bodu druhého družstva. Výhodou a zárukou dynamiky a akce je to, že oba týmy mohou útočit na obě odrazové konstrukce, tudíž pokud je míč bránícím družstvem po odrazu zachycen, hra okamžitě nabývá nových rozměrů a odvetný útok druhého družstva následuje okamžitě. Cílem bránícího družstva je tak velice dobře předvídat, kam dopadne míč po střelbě soupeře na odrazovou konstrukci a ve spolupráci se ostatními spoluhráči zaujmout takovou pozici na hřišti, aby zabránili jeho dopadu na zem.

K tomu, aby hráči mohli vystřelit na odrazovou konstrukci, musí dodržovat následující základní pravidla. S míčem mohou udělat pouze 3 kroky, před střelbou na konstrukci mohou učinit pouze 3 přihrávky a s míčem mohou stát pouhé 3 vteřiny, aby nedocházelo ke zdržování hry. Číslo 3 je tak základním spojovacím prvkem pravidel tchoukballu a výše uvedená základní pravidla jsou pro tchoukball stěžejní.

Při střelbě na odrazovou konstrukci mohou hráči volit různé styly a pozice střelby, což má ve výsledku vliv na místo, kam se střelený míč odrazí. A aby střelba na odrazovou konstrukci nebyla tak snadná před konstrukcí je tzv. zakázaná zóna, do které útočící hráč nemůže vstoupit (pouze dopadnout po odhodu míče na odrazovou konstrukci). Zakázaná zóna je půlkruh o poloměru 3 m, do kterého nesmí dopadnout ani odražený míč útočícího hráče. Pokud se tak stane, bod za špatnou střelbu útočníků si připíše bránící družstvo. Stejně tak je tomu v případě, kdy se míč z odrazové konstrukce odrazí do outu. Do zakázané zóny nesmějí dokonce vstupovat ani obránci, čímž je zajištěn volný prostor pro střelbu útočníků, ztížena role obránců v pozici chytačů a v neposlední řadě je eliminováno zranění, ke kterému by mohlo dojít při střetu bránícího hráče a útočníka při střelbě a dopadu po odhodu míče.

Přes veškerá omezení, kterými pravidla ztížila kontakt hráčů při samotné hře, je však tchoukball velice dynamickým a akčním sportem. Střelba na odrazovou konstrukci s přihrávkami spoluhráčů bývá pro diváky velkou podívanou, stejně jako snaha obránců zachytit odražený míč a zapojit se co nejrychleji zpět do hry a zahájit samotný útok. Tchoukball je tak nejen velice rychlým sportem, který vyžaduje celou řadu pohybových dovedností jako je práce s míčem a obratnost hráčů, ale je také velice atraktivní i pro diváky a fanoušky. To ostatně můžete posoudit sami, podíváte-li se na některé fotografie či videa, nebo budete mít štěstí setkat se tchoukballem naživou, ať už jako diváci tak hráči samotní.