Školení učitelů tělesné výchovy

Na žádost Česká asociace tchoukballu organizuje školení tchoukballu pro učitele tělesné výchovy a sportu. Školení probíhá za účasti zkušených pedagogů z fakult tělesné výchovy a sportu (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem) s přispěním zkušených hráčů tchoukballu.

 

Kontaktní email: jitka.vele@tchoukball.cz, tel 775 650 884