Historie tchoukballu

 

Zajímavost tohoto sportu spočívá především v tom, že byl vytvořen švýcarským biologem Dr. Hermannem Brandtem v roce 1970, který se pokoušel vymyslet kolektivní hru, která by předcházela zraněním vznikajícím v jiných kontaktních hrách jako je např. basketball a dále aby svými pravidly a koncepcí podporovala vzájemnou spolupráci hráčů a tím pádem i rozvoj společnosti. Hra je koncipována jako neagresivní a princip prakticky nedovoluje, aby došlo k vzájemnému střetu soupeřících hráčů.

Vzhledem ke svému původu se začala postupně rozšiřovat v samotném Švýcarsku a přilehlých státech. Ve Švýcarsku, kde také sídlí mezinárodní tchoukballová federace FITB, má také tchoukball jednu z největších základen, avšak s počtem sportovců věnujících se tchoukballu si s Švýcarskem V Evropě nezadá ani Itálie či Velká Británie. Přestože počet klubů a hráčů samotných v ostatních státech Evropy nedosahuje takových rozměrů jako ve třech uvedených, téměř v každém evropském státě se tchoukball hraje. Známý je tak především ve Francii, Španělsku, Belgii a Německu, a k tchoukballovým nováčkům, kteří začali s tímto sportem sice později, ale o to vehementněji, se řadí i Česká republika či Polsko.

Tchoukball však není pouze Evropskou záležitostí. Největší oblibě se těší v asijských státech jako je Taiwan či Singapore, a naleznete ho téměř v každém východoasijském státě. Taiwan byl také v roce 2009 hostitelem Světových her, což je obdoba olympiády netradičných sportů, kde hrál tchoukball jednu z hlavních rolí. Tchoukball je navíc oblíbený i v Americe, především ve Spojených státech a Kanadě, z jihoamerických států pak můžeme jmenovat Argentinu, Kolumbii a Brazílii, odkud také pochází plážová forma tchoukballu, tzv. beach tchoukball.