Kontakty

Kontaktní email České asociace tchoukballu:  info@tchoukball.cz

 

Předseda výkonného výboru: Mgr. Štěpán Vele 

Tel:  00420 725 794 136

Email: stepan.vele@tchoukball.cz

 

Člen výkonného výboru: Doc. PeadDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Tel: 00420 475 283 219

Email: ladislav.blaha@ujep.cz

 

Člen výkonného výboru: Mgr. Jitka Vele

Sekretariát

Tel: 00420 775 650 884

Email: jitka.vele@tchoukball.cz

 

Koordinátor národních rozhodčí: Jan Svoboda

Email: jan.svoboda@tchoukball.cz

 

 

Česká asociace tchoukballu

Revoluční 291

Jičín 506 01

IČ: 228 85 749

reg.MV: VS/1-1/84818/11-R

Číslo bankovního účtu: 3958533319/0800