O asociaci

Oficiální název: Česká asociace tchoukballu

Oficiální název v angličtině: Czech Association of Tchoukball

Oficiální zkratka: CAT

 

Česká asociace tchoukballu je zastřešující organizací sportu tchoukball na území České republiky. Jejím hlavním cílem je pomáhat rozvoji tchoukballu po všech stránkách a napomáhat tak rozvoji sportu, spolupráci a tělesné kultury.

 

CAT se především zaměřuje na:

- organizaci české tchoukballové reprezentace

- organizaci národních i mezistátních tchoukballových zápasů či turnajů

- rozvoji tchoukballu na území České republiky

- dohled nad tchoiukballovými rozhodčími a trenéry

- edukaci tchoukballu na školách prostřednictvím ukázkových hodin

- organizování tchoukballových kroužků

 

- zkvalitňování výuky tchoukballu prostřednictvím tchoukballových trenérů a jejich kvalifikace

- dohled nad tchoukballovými rozhodčími a jejich kvalifikací