Projekt Tchoukball do škol!

Tchoukball do škol! je projekt České asociace tchoukballu, který má za cíl přiblížit tchoukball studentům a učitelům základních středních škol a zavedení tchoukballu do běžných hodin školní tělesné výchovy. Neváhejte a požádejte Ceskou asociaci tchoukballu o ukázkovou hodinu, školení učitelů či jinou podporu tchoukballu na Vaší škole.

____________________________________________________________________________

Kromě toho, že tchoukball představuje fyzickou aktivitu, která je ostatně jako ostatní sporty tělu a společnosti prospěšná, zakládá si tento sport i na jiných principech než jen sportovní vyžití a soutěživost. Jelikož tchoukballová pravidla podporují spolupráci a eliminují agresivitu, je také jedním z nástrojů k harmonizaci vzájemných vztahů mezi spoluhráči a společnosti jako takové. 

Díky speciálně navrženým pravidlům nutí tchoukball hráče při hře kooperovat. Bez vzájemné spolupráce je totiž téměř nemožné dosáhnout bodu. Při hře se tak uplatní všichni hráči bez rozdílu věku, výšky či pohlaví. Každý může být užitečný a každý má ve hře své místo neboť každý může dát bod, nebo naopak bodu rpotihráče zabránit tím, že chytí doražený míč od konstrukce. Narozdíl od jiných sportovních kontaktních míčových her tak není tchoukball jen hrou několika nějlepších či nejsilnějších, ale k tomu, aby měl tým úspěch, musí naplno využít všech svých hráčů.  

Tchoukball to je...     

- spolupráce

- kooperace

- neagresivita

- plné využití i nejslabšího či nejmenšího v týmu

- pravidla neumožňují záměrný kontakt protihráčů, tudíž eleminují zranění

- plné využití herních dovedností a fyzické kondice

 

Vezmeme-li v potaz veškeré výše uvedené principy a charakteristiky tchoukballu, pak je tento sport ideálním sportem právě do škol. Neváhejte a požádejte Ceskou asociaci tchoukballu o ukázkovou hodinu, školení učitelů či jinou podporu tchoukballu na Vaší škole.

 

 

Níže naleznete odkazy na celou řadu odborných publikací, které se tématikou tchoukballu zabývají:

 • BLÁHA, Ladislav. Tchoukball -  jedna z cest proti agresivitě ve sportovních hrách. Těl. Vých. Sport Mlád., 1998, č. 6, s. 32-36. ISSN 1210 - 7689
 • BLÁHA, L. Tchoukball : metodické listy. 1. vyd. Ústí nad Labem : CDVU UJEP, 1998. 12 s.
 • BLÁHA, L., OLIVERIUS, V. Tchoukball - dostane  na školách příležitost? In PYŠNÝ, L., VAVRUŠKOVÁ, M. (editoři) Současné problémy tělesné výchovy a sportu. Sborník referátů z vědeckého semináře. Ústí nad Labem : PF UJEP, 1998, s. 127-129. ISBN 80-7044-228-X
 • BLÁHA, Ladislav. Začínáme s nácvikem tchoukballu. Ilustrace Ladislav Bláha. Těl. Vých. Sport  Mlád. 1999, č. 4, s. 37-41. ISSN 1210 – 7689
 • BLÁHA, L. Uplatnění tchoukballu ve výuce netradičních sportovních her v podmínkách PF UJEP a perspektiva jeho rozšíření mezi vyučující tělesné výchovy na školách. In HALTUFOVÁ, J. (editor) Sborník anotací grantů z grantového semináře. Ústí nad Labem : PF UJEP, 1999. s. 53-56.
 • BLÁHA, L. Tchoukball – přijal by ho také náš žák? In TOMAJKO, D., VÁLKOVÁ, H. Žák v současném pojetí tělesné výchovy. Sborník referátů z 2. mezinárodního vědeckého semináře.  Olomouc 14.-16.5. 1998. 1. vyd. Olomouc : FTK UP, 1999. s. 15-18. ISBN 80-7067-968-9.
 • REDIES, T., BLÁHA, L. Tchoukball – ein Spiel ohne Aggression gegen den Gegner. In PYŠNÝ, L., VAVRUŠKOVÁ, M. (editoři) Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Sborník referátů z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem 26. 3. 1999. Ústí nad Labem : KTV PF UJEP, 1999. s. 85-87. ISBN 80-7044-265-4
 • BLÁHA, L., PYŠNÝ, L. Některé zkušenosti a vybrané poznatky z výuky tchoukballu u studentů s aprobací tělesná výchova na PeF UJEP. In ČEPIČKA, L. (editor) Games in the programs of physical education and sport training processes. Proceedings of papers from 4-th International scientific conference. Plzeň 25. - 27. 11. 1999. Plzeň : KTSV, 2000. s. 41-46. ISBN 80-7082-610-x.
 • BLÁHA, Ladislav. Tchoukball auch in der Tschechischen Republik. Poster. Festival international tchoukball 2000. Genéve 9. – 13. srpna 2000. 4 s.
 • BLÁHA, L., PYŠNÝ, L. Sledování vybraných problémů při zahájení provozování tchoukballu u VŠ studentů. In Zborník Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity – Acta paedagogicac Universitatis Presoviensis. Prešov : PF PU, 2000, s. 157-161. ISBN 80-88885-70-1.
 • BLÁHA, Ladislav. Tchoukbal – hra s potlačením prvků agresivity. Školní sport ,2001, č. 5, s. 18-20.
 • BLÁHA, L. Tchoukball – několik poznámek k jeho provozování. In PYŠNÝ, L., BLÁHA, L. (Ed.) Pohyb a výchova – sborník referátů z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, s. 88-90. ISBN 80-7044-329-4
 • BLÁHA, L. Vybrané efekty charakterizující zvýšení herního výkonu v tchoukballe. In DOBRÝ, L., SOUČEK, O. (Ed.) Pedagogická kinantropologie 2001. Sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti. Praha : Karolinum, 2001, s. 97-102. ISBN 80-246-0322-5.
 • BLÁHA, L. Tchoukball (Skriptum). 1. vyd. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, 115 s. ISBN 80-7044-385-5.
 • BLÁHA, L. Pohybová hra a vztah dominantního a submisivního jedince ve třídě (1 část). Těl. Vých. Sport Mlád., 2003, roč. 69, č. 6, s. 11-16. ISSN 1210-7689.
 • BLÁHA, L. Tchoukbal – sportovní hra ze Švýcarska. In KOLÁŘ, P. a kol. Sportovní hry ze světa. 1. vyd. Praha : ČASPV, 2003. s. 101-107. ISBN 80-86586-04-9.
 • BLÁHA, L. Pohybová hra a vztah dominantního a submisivního jedince ve třídě (2 část). Těl. Vých. Sport Mlád., 2003, roč. 69, č. 7, s. 8-12. ISSN 1210-7689.
 • BLÁHA, L. Vybrané aspekty střelby u hráčů tchoukballu. In JANKO, Ivan, BROĎÁNI, Jar. A kol. (ed.) Sborník z 2. ročníku konferencie s medzinárodnou účastku „Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia“. 1. vyd. Nitra : KTVŠ SPU, 2003. 28-33. ISBN 80-8069-273-4.
 • BLÁHA, Ladislav Tchoukball – pohybová hra s odrazovou konstrukcí. Športové hry, 2003, roč.8, č. 4, s. 22-29. ISSN 1336-0817.
 • BLÁHA, L. Kultivace vybraných herních dovedností v tchoukballe jako předpoklad jeho úspěšného provozování u dětí. Sborník Pedagogické kinantropologie. Praha : FTVS UK.http://www.ftvs.cuni.cz/knspolecnost/pedagogicka/4Tchoukball-a-strelbaD.doc. 5 stran, 11.2.2004 
 • BLÁHA, L. Tchoukbal – sportovní hra ze Švýcarska. In KOLÁŘ, P. a kol. Sportovní hry ze světa. 2. vyd. Praha : ČASPV, 2004. s. 107-114. ISBN 80-86586-05-7.
 • BLÁHA, L. Základy provozování vybraných pohybových her (Skriptum). 1. vyd. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2005, 59 s. ISBN 80-7044-655-2.
 • BLÁHA, L. Tchoukball – to je to pravé na písek… In SŰSS, V. (Ed.) Sborník Pedagogické kinantropologie. Ze semináře Pedagogické kinantropologie. Daňkovice 23. - 25. září 2005. Praha : FTVS UK.http://www.ftvs.cuni.cz/knspolecnost/pedagogicka/ sborniky, 5 s.
 • BLÁHA, L. Beachtchoukball jako plážová varianta tchoukballu – příležitost k využití pískové hrací plochy.  Těl. Vých. Sport Mlád., 2006, roč. 72, č. 2, s. 25-31. ISSN 1210-7689.
 • BLÁHA, L. Jak nacvičovat tchoukball zajímavě a účinně. Těl. Vých. Sport Mlád., 2006, roč. 72, č. 3, s. 14-21. ISSN 1210-7689.
 • BLÁHA, L., REDIES, T. „Fouls“ und Verletzungen im Sportunterricht? Das muss nicht sein! In MUŽÍK, V., JANÍK, T., WAGNER, R. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? VII. Sommerakademie 20. - 24. August 2006. Telč : PF MU Brno, 2006, s. 136-151. ISBN 80-210-4191-9.
 • BLÁHA, L. Můžeme volbou pohybových her ve školní tělesné výchově omezit množství konfliktních situací? In HŮLKA, K. (Ed.) Sportovní hry 2007. Sborník příspěvků ze semináře „Sportovní hry 2007“ pořádaného ve spolupráci s FTK UP a s podporou výzkumného záměru „Aktivní životní styl v biosociálním kontextu (ID 0021620864)“ KSH FTVS UK v Praze. Olomouc : FTK UP, 2007 s. 27-36. ISBN 978-80-244-1752-3.
 • BLÁHA, L. K problematice optimálního načasování sledu pohybových činností při střelbě v tchoukballe. In CHARVÁT, L. (Ed.) Hry 2008. Výzkum a aplikace. Sborník referátů z 8. mezinárodní vědecké konference Hry 2008 v Nečtinech v dnech 10. a 11. 4. 2008. Plzeň : ZČU, 2008, s. 49-54. ISBN 978-80-7043-671-4.
 • BLÁHA, Ladislav. „Hodit – odrazit – chytit“ aneb malá agitka na tchoukball. Těl. Vých. Sport Mlád., 2008, roč. 74, č. 5, s. 25-32. ISSN 1210-7689.
 • BLÁHA, Ladislav. Tchoukball. Športové hry. 2008, roč. 13, č. 1, s. 39-40. ISSN 1336-0817.
 • BLÁHA, Ladislav. Tchoukball. Športové hry. 2008, roč. 13, č. 2, s. 34-40. ISSN 1336-0817.
 • BLÁHA, Ladislav. ME v tchoukballu 08. Zpravodaj UJEP. 2008, č. 9, s. 6-7.